Motie inven­ta­ri­seren conflict­si­tu­aties


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• Den Haag nog altijd veel conflictsituaties kent tussen mensen en dieren zoals duiven, meeuwen, ratten en muizen;
• De huidige aanpak van dierenoverlast (RIS180652) algemeen van aard is terwijl een succesvolle aanpak van conflictsituaties maatwerk is;

Overwegende dat:
• Een inventarisatie naar de locatie van conflictsituaties en de precieze oorzaak ervan belangrijk is om de juiste, diervriendelijke, preventieve maatregelen te kunnen treffen;

Verzoekt het college om:
• Te inventariseren waar zich conflictsituaties voordoen in Den Haag, welke dieren dat betreft, welke oorzaken daar specifiek gelden en mogelijke oplossingen en preventieve maatregelen.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, GL, PvdE, ID, PPS, OD, HSP

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer