Motie campagne tegen voederen


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• Den Haag nog altijd veel conflictsituaties kent tussen mensen en dieren zoals duiven, meeuwen, ratten en muizen;

Overwegende dat:
• Het treffen van preventieve maatregelen bij dierplaagbeheersing een belangrijke rol speelt in het kader van een diervriendelijk dierplaagbeleid;
• Het beperken van het voedselaanbod erg belangrijk is voor het structureel terugbrengen van dierenpopulaties die als plaag gezien worden;
• Voedsel nu in overvloed aanwezig is in de openbare ruimte, doordat bewoners de dieren voeren en bewust of onbewust voedsel achterlaten in de openbare ruimte;

Verzoekt het college om:
• Een stadsbrede campagne te starten waarbij bewoners worden opgeroepen dieren niet langer te voeren in de openbare ruimte;
• Bij deze campagne de samenwerking te zoeken met woningcorporaties.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, HSP

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP, PvdE, ID, PPS, OD, GL

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer