Motie verbieden hengel­wed­strijden


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• In de Nota Dierenwelzijn 1998 voor viswedstrijden nog een ontmoedigingsbeleid gold;
• In de voorliggende Nota Dierenwelzijn (RIS 247809) hierover niets is opgenomen;
• Vissen ook gevoel en bewustzijn hebben en pijn en angst kunnen ervaren;

Overwegende dat:
• Tijdens viswedstrijden het welzijn van de vissen volledig ondergeschikt is aan het winnen van de wedstrijd;
• Het vangen van zoveel mogelijk dieren in zo kort mogelijke tijd geen enkele rekening houdt met de intrinsieke waarde van dieren of hun welzijn;
• De intrinsieke waarde van een dier wel verankerd is als uitgangspunt in de voorliggende Nota dierenwelzijn;

Verzoekt het college om:
• Hengelwedstrijden in de Haagse wateren te verbieden.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP, PvdE, ID, PPS, OD, HSP

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer