Motie proef nieuwe middelen GFT inza­meling


19 april 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 april 2012, ter bespreking van het ‘Huishoudelijk Afvalplan 2012-2015’ (RIS 182115),

Overwegende dat:
• De GFT inzameling via het abonnementensysteem tegenvalt;
• Er in andere steden in wijken met gestapelde bouw succesvolle proeven met nieuwe middelen voor GFT inzameling, zoals de biobox en bokashi gedaan zijn;

Van mening dat:
• Gescheiden GFT inzameling goed voor het milieu is en scheiding bij de bron hiervoor het effectiefst is;

Verzoekt het college om:
• In een aantal straten met gestapelde bouw een proefproject met GFT inzameling te starten in samenwerking met bewoners en het HMC en de Raad over de uitkomsten te informeren.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie proef inzamelzakken plastic

Lees verder

Motie aanwenden gelden tbv Milieu en Duurzaamheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer