Motie aanwenden gelden tbv Milieu en Duur­zaamheid


21 juni 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 juni 2012, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2012 (RIS 249444),

Overwegende dat:
• Uit de voorjaarsnota blijkt dat er € 90,9 miljoen euro incidenteel beschikbaar is;
• Er een landelijke taakstelling van € 4,46 miljoen ten laste wordt gelegd van het programma Milieu en Duurzaamheid;

Van mening dat:
• Bezuinigingen op het programma Milieu en Duurzaamheid ten koste gaat van de leefbaarheid en controle op de leefbaarheid;

Verzoekt het college om:
• Vanuit het beschikbare incidentele budget van € 90,9 miljoen, € 4,46 miljoen aan te wenden om de taakstelling die wordt verwerkt op het programma milieu en duurzaamheid op te vangen.

Marieke de Groot
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, HSP

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, GL, SP, PPS, ID, PvdE, OD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer