Motie bespaarde rentes inzetten voor de leef­kwa­liteit


21 juni 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 juni 2012, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2012 (RIS 249444),

Overwegende dat:
• Door bespaarde rente incidenteel geld beschikbaar is;
• Dit geld nu in zijn geheel ter beschikking wordt gesteld aan het programma Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling;

Van mening dat:
• En verdere verhoging van het budget voor Leefomgeving en Milieu en Duurzaamheid wenselijk is;

Verzoekt het college om:
• Bij de begroting voor 2013 de bespaarde rente volledig in te zetten op de programma’s Leefomgeving en Milieu en Duurzaamheid.

Marieke de Groot
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

VVD, PvdA, D66, CDA, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie aanwenden gelden tbv Milieu en Duurzaamheid

Lees verder

Motie plan van aanpak voor halen doelen CO2 vermindering in 2013

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer