Motie sport­vis­serij op zee


3 november 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 november 2011, ter bespreking van de begroting 2012-2015;

Constaterende dat:
• Op dit moment 62% van de visbestanden overbevist zijn;
• Het met de kabeljauw al 10 jaar lang bedroevend slecht is gesteld;
• ICES voor de beroepsvisserij heeft geadviseerd de makreelvisserij in de Noordzee te verminderen;
• De gemeente desondanks sportvisserij op zee op haar website aanprijst als een echte belevenis met kans op vangsten van kabeljauw en makreel

Van mening dat:
• Het aanmoedigen van visserij op al overbeviste bestanden door de gemeente onbegrijpelijk is;

Verzoekt het college om:
• Te stoppen met het promoten van vissen op zee op de gemeentelijke website


Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, PVV, VVD, D66, CDA, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie schubvis-recht

Lees verder

Motie groene entrees

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer