Motie groene entrees


3 november 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 november 2011, ter bespreking van de begroting 2012-2015;

Constaterende dat:
• Het college 2,5 miljoen structureel uittrekt voor de entrees naar de stad
• Het thema groene verbindingen en groene allure een grote rol speelt


Verzoekt het college
• Binnen de gereserveerde gelden voor de entrees van de stad 1 miljoen te oormerken voor doelgerichte investeringen voor de entrees als groene ecologische verbinding

Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, PVV, VVD, D66, CDA, SP

Lees onze andere moties

Motie sportvisserij op zee

Lees verder

Motie brandveiligheid dierverblijven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer