Motie brand­vei­ligheid dier­ver­blijven


1 december 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 1 december 2011, ten behoeve van de Brandbeveiligingsverordening 2011 (rv 157, RIS 181325):


Constaterende dat:
• De regels ten aanzien van brandveiligheid zijn vastgelegd in het Bouwbesluit;
• Dieren in het Bouwbesluit op dit moment dezelfde status hebben als opgeslagen goederen.
• Er op basis van de huidige wet- en regelgeving geen specifieke eisen worden gesteld aan de brandveiligheid van dierenverblijven
• De Brandbeveiligingsverordening 2011 (rv 157, RIS 181325) blijkens de toelichting onder 2. bedoeld is als vangnet is voor brandveiligheidsvoorzieningen die noodzakelijk zijn, maar waarvoor geen wettelijke basis voorhanden is;

Van mening zijnde dat:
• Het in het belang van dieren en hun welzijn is om de brandveiligheid van dierverblijven goed te regelen.

Roept het college op:
• In de Brandbeveiligingsverordening regels terzake de brandveiligheid van dierverblijven op te nemen.

Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie groene entrees

Lees verder

Motie aanpak plastic tasjes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer