Motie aanpak plastic tasjes


1 december 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 1 december 2011, ter bespreking van vermindering van plastic draagtasjes:

Constaterende dat:
- Er gemiddelde 300 plastic tasjes per inwoner per jaar worden verbruikt;
- Plastic het milieu vervuilt;

Van mening dat:
- De gemeente een rol kan spelen in het verminderen van het gebruik van plastic tasjes;

Verzoekt het college:
- Met winkeliers in contact te treden om vrijwillig de uitgifte van gratis tasjes te verminderen;
- Burgers bewust te maken van het plastic probleem en hun tevens handelingsperspectieven te bieden binnen het bestaande beleid, bijvoorbeeld via de website en andere bestaande informatiekanalen (brochures e.d.).


Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, D66, CDA, SP

Tegen

VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie brandveiligheid dierverblijven

Lees verder

Motie Groen moet je doen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer