Motie Groen moet je doen


1 december 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 1 december 2011, ter bespreking van het gewijzigde voorstel van het college inzake het invullen van bezuinigingen op programma’s Milieu & Duurzaamheid en Leefomgeving (rv 133; RIS 181466).

Van mening zijnde dat:
• De financiële middelen die worden uitgetrokken voor de programma’s duurzaamheid en milieu en leefomgeving, onvoldoende recht doen aan de urgentie van de problematiek en daarmee zeker niet in aanmerking komt als bezuinigingspost;
• Er te weinig budget vrijgemaakt is voor de aanpak van de grootste problemen waar de mensheid ooit mee is geconfronteerd: het klimaatprobleem, het verlies aan biodiversiteit en de op handen zijnde oliecrisis.

Roept het college op:
• De extra bezuinigingen van € 5 miljoen op de programma’s Milieu & Duurzaamheid en Leefomgeving ongedaan te maken;
• Op zoek te gaan naar aanvullende beschikbare middelen om te investeren in de uitvoering van het klimaat en energiebeleid en versnelde uitvoering van de ecologische inrichting en verbindingszones in de openbare ruimte.

Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, PVV, VVD, D66, CDA, SP

Lees onze andere moties

Motie aanpak plastic tasjes

Lees verder

Motie aanpak luchtkwaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer