Motie aanpak lucht­kwa­liteit


16 februari 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 februari 2012, ter bespreking van de Nota Volksgezondheid 2012-2014: Gezond aan de slag! (rv 6; RIS 181971),

Constaterende dat:
• Uit de Gezondheidsmonitor 2010 blijkt dat de luchtkwaliteit een bron van grote zorgen is;
• Wetenschappelijk onderzoek aantoont dat blootstelling aan fijnstof de kans op beroertes met 30% doet toenemen;
• Het behalen van de Europese fijnstof norm niet voldoende is om gezondheidseffecten te voorkomen;

Overwegende dat:
• In de nota wordt gesteld dat het aanpakken van slechte luchtkwaliteit een belangrijke bijdrage kan leveren aan het boeken van gezondheidswinst;
• Er verder geen concrete maatregelen of doelen worden genoemd om de luchtkwaliteit te verbeteren;

Verzoekt het college om:
• Binnen het speerpunt Gezonde leefomgeving maatregelen op te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, PVV, VVD, CDA, D66, SP

Lees onze andere moties

Motie Groen moet je doen

Lees verder

Motie aanpak geluidshinder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer