Motie aanpak geluids­hinder


16 februari 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 februari 2012, ter bespreking van de Nota Volksgezondheid 2012-2014: Gezond aan de slag! (rv 6; RIS 181971),

Constaterende dat:
• Uit de Gezondheidsmonitor 2010 blijkt dat geluidshinder een bron van grote zorgen is;
• Tweederde van de burgers geluidshinder ervaart, waarvan 25% ernstige geluidshinder;
• 112,500 Haagse burgers een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben door geluidshinder;

Overwegende dat:
• In de nota wordt gesteld dat het tegengaan van geluidshinder een belangrijke bijdrage kan leveren aan het boeken van gezondheidswinst;
• Er verder geen concrete maatregelen of doelen worden genoemd om de geluidshinder aan te pakken;

Verzoekt het college om:
• Binnen het speerpunt Gezonde leefomgeving maatregelen op te nemen om de geluidsoverlast te verminderen.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, CDA, VVD, D66, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie aanpak luchtkwaliteit

Lees verder

Motie Vlaggetjesdag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer