Motie Vlag­ge­tjesdag


16 februari 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 februari 2012, ter bespreking van het Tweeminutendebat “Besluit subsidie grootschalige evenementen 2012” (RIS 182136),

Constaterende dat:
• Vlaggetjesdag een evenementensubsidie van 60.000 euro krijgt;

Overwegende dat:
• Dat de visserij met Vlaggetjesdag de vangst van haring viert;
• De visserij een commerciële bedrijfstak is, waarbij teveel schepen vissen op te weinig vis, ecosystemen onherstelbare schade wordt toegebracht en vanuit Europa al miljoenen subsidie krijgt;

Van mening dat:
• Belastingsgeld niet bedoeld is voor promotiedagen van commerciële sectoren die dieren, natuur en milieu dermate schaden;

Verzoekt het college om:
• Het evenement “Vlaggetjesdag” niet te subsidiëren.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, CDA, D66, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie aanpak geluidshinder

Lees verder

Motie opnemen van natuurwaarden in de Waterfunctiekaart

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer