Motie opnemen van natuur­waarden in de Water­func­tie­kaart


29 maart 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 29 maart 2012, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Nota Binnenwater (RIS 246304),

Constaterende dat:
• Er nog een Waterfunctiekaart wordt opgesteld die functies en vormen van gebruik zoneert;

Overwegende dat:
• Er op het gebied van natuurvriendelijke oevers en paaiplaatsen voor vissen nog een opgave in Den Haag ligt;
• natuurvriendelijke oevers en paaiplaatsen de mogelijke functies en vormen van gebruik kunnen beïnvloeden;

Verzoekt het college om:
• In de Waterfunctiekaart de locaties voor natuurvriendelijke oevers en paaiplaatsen voor vissen expliciet op te nemen.

Marieke de Groot
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Vlaggetjesdag

Lees verder

Motie gelden TiO2 proef aanwenden voor mobiliteitsmaatregelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer