Motie gelden TiO2 proef aanwenden voor mobi­li­teits­maat­re­gelen


30 maart 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 29 maart 2012, ter bespreking van ‘Luchtkwaliteit in de stad’ (RIS 181258),

Constaterende dat:
• Er veel geld wordt uitgetrokken voor een experiment met titaandioxidehoudende verf in de Koningstunnel;

Overwegende dat:
• De effectiviteit van titaandioxide ten aanzien van stikstofoxides (NOx) in de praktijk nog niet is aangetoond;
• Titaandioxide alleen reageert met NOx en de overige, voor de gezondheid meest schadelijke, verkeersgerelateerde stoffen niet doet afnemen;

Van mening dat:
• Mobiliteitsmaatregelen effectiever en doelmatiger zijn;

Verzoekt het college om:
• De proef met titaandioxide niet uit te voeren en met de vrijgekomen middelen te inventariseren welke mobiliteitsmaatregelen genomen kunnen worden om het knelpunt bij de Lekstraat op te lossen.

Marieke de Groot
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GL, HSP, PPS

Tegen

PvdA, PVV, VVD, D66, CDA, SP, ID, PvdE, OD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer