Motie verdub­beling aantal kunst­stof­con­tainers


19 april 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 april 2012, ter bespreking van het ‘Huishoudelijk Afvalplan 2012-2015’ (RIS 182115),

Overwegende dat:
• Er nu slecht 40 kunststofinzamelcontainers in de stad staan tegenover 200 glasbakken;
• Het succes van gescheiden inzamelen in hoge mate afhankelijk is van de inspanning die het van burgers vraagt;

Van mening dat:
• Het aantal kunststofcontainers in Den Haag veel te laag is om burgers te stimuleren kunststof gescheiden aan te bieden;

Verzoekt het college om:
• Ten minste tot een verdubbeling van het aantal kunststofinzamelcontainers in 2012 te komen waarbij zorg gedragen wordt voor een spreiding die op de gebruikers is toegesneden.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie gelden TiO2 proef aanwenden voor mobiliteitsmaatregelen

Lees verder

Motie proef inzamelzakken plastic

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer