Motie verzor­gings­kosten kittens en pups


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• De gemeente wettelijk verplicht is om zwerfdieren voor 14 dagen op te vangen (BW 5:8 lid3);
• Er ook zwerfdieren binnenkomen die binnen de 14 dagentermijn jongen krijgen;
• Deze jongen pas na de wettelijke termijn van 7 weken herplaatst mogen worden, conform artikel 39 van de Gezondheids -en Welzijnswet voor dieren en artikel 3 Besluit scheiden dieren;
• De opvangcentra de verzorgingskosten voor jongen nu helemaal alleen draagen;

Van mening dat:
• Het redelijk is dat de gemeente de verzorgingskosten vergoedt voor de jongen van zwerfdieren die binnen de eerste 14 dagen geboren worden;

Verzoekt het college om:
• De verzorgingskosten van jongen voor zwerfdieren die binnen de eerste 14 dagen van opvang geboren worden te vergoeden, voor de duur van de wettelijke termijn van 7 weken waarin zij niet van het moeder gescheiden mogen worden.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, PvdE, ID

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP, PPS, OD, HSP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer