Motie verzor­gings­kosten kittens en pups


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• De gemeente wettelijk verplicht is om zwerfdieren voor 14 dagen op te vangen (BW 5:8 lid3);
• Er ook zwerfdieren binnenkomen die binnen de 14 dagentermijn jongen krijgen;
• Deze jongen pas na de wettelijke termijn van 7 weken herplaatst mogen worden, conform artikel 39 van de Gezondheids -en Welzijnswet voor dieren en artikel 3 Besluit scheiden dieren;
• De opvangcentra de verzorgingskosten voor jongen nu helemaal alleen draagen;

Van mening dat:
• Het redelijk is dat de gemeente de verzorgingskosten vergoedt voor de jongen van zwerfdieren die binnen de eerste 14 dagen geboren worden;

Verzoekt het college om:
• De verzorgingskosten van jongen voor zwerfdieren die binnen de eerste 14 dagen van opvang geboren worden te vergoeden, voor de duur van de wettelijke termijn van 7 weken waarin zij niet van het moeder gescheiden mogen worden.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie 3 weken vergoeding zwerfdieren

Lees verder

Motie bijdrage aan verduurzaming pand

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer