Motie 3 weken vergoeding zwerf­dieren


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• De gemeente wettelijk verplicht is om zwerfdieren voor 14 dagen op te vangen (BW 5:8 lid3);
• Het voor asielen pas na twee weken mogelijk is om een dier actief te herplaatsen, gezien het dier dan pas in eigendom komt van het asiel;
• De overgrote meerderheid van de zwerfdieren dus langer dan 14 dagen in het asiel verblijft;

Van mening dat:
• Het redelijk is dat de gemeente de verzorgingskosten voor de derde week opvang ook vergoedt;

Verzoekt het college om:
• De verzorgingskosten van zwerfdieren als bedoeld onder Burgerlijk wetboek Boek 5 artikel 8 lid 3 te gaan vergoeden voor de duur van drie weken.

Marieke de Groot
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP, PvdE, ID, PPS, OD, HSP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer