Motie vergoeding opvang zwerf­dieren ‘t Knagertje


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• De gemeente wettelijk verplicht is om zwerfdieren voor 14 dagen op te vangen (art 5:8 lid 3 BW);
• Deze wettelijke plicht inhoudt dat de gemeente de kosten vergoedt die tijdens die 14 dagen worden gemaakt
• Konijnen en knaagdieren die in de steek gelaten zijn door hun eigenaar ook onder de definitie zwerfdieren vallen;
• ’t Knagertje dus tevens zwerfdieren opvangt maar daarvoor geen vergoeding krijgt;

Verzoekt het college om:
• Ook de opvang van in de steek gelaten konijnen en knaagdieren bij ‘t Knagertje te vergoeden ingevolge artikel 5:8 lid 3 van het Burgerlijk wetboek.

Marieke de Groot
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GL

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP, PvdE, ID, PPS, OD, HSP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer