Motie vergoeding opvang zwerf­dieren ‘t Knagertje


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• De gemeente wettelijk verplicht is om zwerfdieren voor 14 dagen op te vangen (art 5:8 lid 3 BW);
• Deze wettelijke plicht inhoudt dat de gemeente de kosten vergoedt die tijdens die 14 dagen worden gemaakt
• Konijnen en knaagdieren die in de steek gelaten zijn door hun eigenaar ook onder de definitie zwerfdieren vallen;
• ’t Knagertje dus tevens zwerfdieren opvangt maar daarvoor geen vergoeding krijgt;

Verzoekt het college om:
• Ook de opvang van in de steek gelaten konijnen en knaagdieren bij ‘t Knagertje te vergoeden ingevolge artikel 5:8 lid 3 van het Burgerlijk wetboek.

Marieke de Groot
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie 100% voldoen opvangplicht konijnen en knaagdieren

Lees verder

Motie 3 weken vergoeding zwerfdieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer