Motie 100% voldoen opvang­plicht konijnen en knaag­dieren


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• De gemeente wettelijk verplicht is om zwerfdieren voor 14 dagen op te vangen (art 5:8 lid 3 BW);
• Deze wettelijke plicht inhoudt dat de gemeente de kosten vergoedt die tijdens die 14 dagen worden gemaakt;
• Konijnen en knaagdieren die in de steek gelaten zijn door hun eigenaar ook onder de definitie zwerfdier vallen;

Overwegende dat:
• De gemeente nu per dier per dag € 3,- betaalt, terwijl de kostprijs € 6,80 is;

Verzoekt het college om:
• De huidige financieringsmethode en wijze van normprijsberekening te herzien en op adequate manier aan haar financiële verplichtingen te gaan voldoen ten aanzien van konijnen en knaagdieren ingevolge artikel 5:8 lid 3 van het Burgerlijk wetboek.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie 100% voldoen opvangplicht zwerfdieren

Lees verder

Motie vergoeding opvang zwerfdieren ‘t Knagertje

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer