Motie 100% voldoen opvang­plicht zwerf­dieren


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012 ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809);

Constaterende dat
• De gemeente wettelijk verplicht is om zwerfdieren voor 14 dagen op te vangen conform artikel 5:8 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek;
• Deze wettelijke plicht inhoudt dat de gemeente de kosten vergoedt die gedurende die 14 dagen gemaakt worden;
• Door toepassing van de kaasschaafmethode op het budget voor opvang is bezuinigd, waardoor de gemeentelijke vergoeding nu ontoereikend is om de wettelijk verplichte kosten te dekken;
• Per dier een vast bedrag wordt vergoedt waarbij geen rekening is gehouden met ziektekosten of het benodigd zijn van speciaal voer;
• Het Haags Dierencentrum zwerfdieren opvangt en op dit moment in financiële nood verkeert;

Overwegende dat:
• De gemeente voor de opvang €14,95 per hond en €12,00 per kat betaalt, terwijl de werkelijke kostprijs van de verzorging hoger ligt;
• De gemeente de opvang van 300 honden en 1300 katten per jaar vergoedt, terwijl op basis van ervaring over de afgelopen jaren het Haags Dierencentrum zowel meer honden als katten verwacht op te vangen;

Verzoekt het college om:
• De huidige financieringsmethode en wijze van normprijsberekening te herzien en op adequate manier volledig aan haar financiële verplichtingen te gaan voldoen ingevolge artikel 5:8 lid 3 van het Burgerlijk wetboek;
• Gezien de ontstane financiële nood van het Haags Dierencentrum het voornoemde op korte termijn te realiseren.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie uitleg dwingende redenen van groot openbaar belang

Lees verder

Motie 100% voldoen opvangplicht konijnen en knaagdieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer