Motie voor­waarden stellen aan visver­gun­ningen


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• De intrinsieke waarde van een dier uitgangspunt is in de voorliggende nota;
• Aangetoond is dat vissen gevoel en bewustzijn hebben en pijn en angst kunnen ervaren;
• Den Haag het schubvis-visrecht in alle wateren heeft verhuurd aan de sportvisserijen;

Overwegende dat:
• De gemeente haar visrechten zou kunnen verhuren onder voorwaarden strekkende tot de bescherming van het welzijn van vissen;

Verzoekt het college om:
• Strenge voorwaarden te verbinden aan het schubvis-recht ten aanzien van welzijn en er op toe te zien dat er ook wateren zijn waar niet gevist mag worden.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie ontmoedigingsbeleid hengelen

Lees verder

Motie voorstel afschaffen hondenbelasting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer