Motie voorstel afschaffen honden­be­lasting


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Overwegende dat:
• De hondenbelasting een inefficiënte belasting is gezien de baten:lasten verhouding van deze belasting;
• De opbrengsten van de hondenbelasting naar de algemene middelen vloeien en dus niet terug komen bij de hondeneigenaar;
• Hiermee de hondeneigenaar de gaten op de begroting dicht terwijl zijn voorzieningenniveau daar niet bij verbetert;

Verzoekt het college om:
• Bij de komende begroting met een voorstel te komen tot afschaffing van de hondenbelasting.


Status

Aangenomen

Voor

PVV

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, SP

Lees onze andere moties

Motie voorwaarden stellen aan visvergunningen

Lees verder

Motie opheffen onnodige hondengebiedsverboden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer