Motie opheffen onnodige honden­ge­bieds­ver­boden


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• Den Haag veel hondengebiedsverboden kent;
• De hondengebiedsverboden in Den Haag niet enkel op vogelrustplaatsen of kinderspeelplaatsen worden ingezet maar ook op recreatieplekken zoals het Rode Kruis plantsoen;

Overwegende dat:
• Een gebiedsverbod voor een bepaalde groepering per definitie een beperking oplevert voor de bewegingsvrijheid van de betreffende groepering;
• Een dergelijke inbreuk op de bewegingsvrijheid van hondenbezitters niet lichtvaardig mag worden ingesteld;
• Vrees voor overtredingen of overlast een onvoldoende reden is om een hele groepering uit een gebied te verbannen;
• Gebiedsverboden enkel ingezet zouden moeten worden als er geen andere oplossing is oftewel als ultimum remedium waarbij overwogen moet worden of niet volstaan kan worden met een aanlijngebod;

Verzoekt het college om:
• Hondengebiedsverboden enkel in te stellen als ultimum remedium;
• De huidige gebiedsverboden aan deze ultimum remedium toets te onderwerpen en de gemeenteraad over de uitkomsten te informeren bij de bespreking van het hondenbeleid begin 2013.


Status

Aangenomen

Voor

PVV, SP

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie voorstel afschaffen hondenbelasting

Lees verder

Motie aanpassen fokbeleid grootvee

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer