Motie aanpassen fokbeleid grootvee


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• Boeren met beleid oorspronkelijk bedoeld was om te voorkomen dat stadsboerderijdieren waar mensen aan gehecht waren geraakt bij de slacht belanden;
• Recent is gebleken dat het huidige beleid onvoldoende is om dit te voorkomen;

Overwegende dat:
• Men al gestopt is met het fokken van kleinvee zoals konijnen en kippen;
• Huisvestingscapaciteit beperkt is en door aanschaf nieuwe dieren ook verworven kunnen worden;

Verzoekt het college om:
• Ook te stoppen met het fokken van grootvee en alleen wanneer de huisvestingscapaciteit dat toestaat over te gaan tot aanschaf van een nieuw dier;


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GL, SP, HSP

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, PvdE, ID, PPS, OD

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer