Motie overleg Haagse dieren­wel­zijns­or­ga­ni­saties


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• De Haagse Dierenwelzijnsorganisaties aangeven dat er knelpunten zijn op de verschillende dierenwelzijnsgebieden in Den Haag;
• De dierenwelzijnsorganisaties tevens aangeven zich in onvoldoende mate betrokken te hebben gevoeld bij de totstandkoming van de Nota Dierenwelzijn;

Verzoekt het college om:
• De Nota Dierenwelzijn met de Haagse dierenwelzijnsorganisaties te bespreken, de knelpunten te inventariseren en met visie over oplossingen te komen en de Raad over de uitkomsten te informeren.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GL, HSP, SP, ID

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, PvdE, PPS, OD

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer