Amen­dement opnemen intrin­sieke waarde


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Besluit om de volgende passage toe te voegen aan de uitgangspunten onder I:
• De intrinsieke waarde van dieren (wilde dieren en gezelschapsdieren) dient in alle besluiten, die de belangen van dieren raken, te worden meegewogen

Toelichting
De Nota Dierenwelzijn beoogt de intrinsieke waarde beter te verankeren in beleid. De intrinsieke waarde opnemen als één van de uitgangspunten van de Nota Dierenwelzijn is een goede verankering van dit principe.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie overleg Haagse dierenwelzijnsorganisaties

Lees verder

Amendement verwijderen deregulering

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer