Amen­dement verwij­deren dere­gu­lering


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Besluit om de volgende passage te verwijderen uit de uitgangspunten onder I:
• Uit oogpunt van deregulering en efficiënte inzet van overheidsmiddelen terughoudendheid wordt betracht met extra gemeentelijke regels;

Toelichting
Deregulering kent zowel positieve als negatieve kanten. Het vergt dan ook een zorgvuldige afweging per onderwerp of er wel of niet tot regulering dan wel deregulering zal worden besloten. Daarom stellen wij voor om dit punt uit het dictum te verwijderen.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP

Lees onze andere moties

Amendement opnemen intrinsieke waarde

Lees verder

Amendement budgetgebrek uit dictum schrappen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer