Amen­dement budget­gebrek uit dictum schrappen


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Besluit om de volgende passage te verwijderen uit de uitgangspunten onder I:
• Er binnen het huidge budget voor dierenwelzijn geen ruimte is voor extra taken

Toelichting
Het budgetrecht is ten alle tijd voorbehouden aan de gemeenteraad.
Het opnemen van budgetgebrek in het dictum van de nota Dierenwelzijn gaat daar aan voorbij. Daarom stellen wij voor om dit punt uit het dictum te verwijderen.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GL, HSP, SP

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, PvdE, ID, PPS, OD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer