Amen­dement actief voor­keurs­beleid


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Besluit om de volgende passage te verwijderen onder de uitgangspunten onder I: “de gemeente een voorkeur heeft voor circussen zonder wilde dieren” en te vervangen door:
• De gemeente een actief voorkeursbeleid voert ten aanzien van circussen zonder wilde dieren.

Toelichting
Op dit moment komt in het dictum onvoldoende tot uiting dat de gemeente een actief voorkeursbeleid voert. Op 26 januari 2012 heeft de Raad de motie “Voorkeursbeleid circussen” aangenomen die het college oproept een actief voorkeursbeleid te voeren voor circussen zonder wilde dieren en deze zelf uit te nodigen. Dit amendement zorgt ervoor dat het woord actief ook in dit dictum wordt opgenomen.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement budgetgebrek uit dictum schrappen

Lees verder

Motie te beplanten oppervlak bestemming Tuin

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer