Motie te beplanten oppervlak bestemming Tuin


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van het bestemmingsplan Zorgvliet (Eurojust) (RIS 249648),

Overwegende dat:
• in de bestemming tuin de volgende voorzieningen gerealiseerd mogen worden:
• 10 parkeerplekken
• Vier erfontsluitingen
• Laad- en losplaats
• Fietsparkeerplekken
• Twee portiersgebouwen
• Expeditiegebouw
• Verbreding Jan Willen Frisolaan
• Het groene karakter van de bestemde gronden niet verloren mag gaan

Verzoekt het college om:
• In de regels voor bestemming ‘Tuin’ als aanvullende eis op te nemen dat minimaal 90% van de hiertoe bestemde grond beplant moet zijn.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement actief voorkeursbeleid

Lees verder

Motie vergoeden van werkelijk gemaakte kosten HDC

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer