Motie vergoeden van werkelijk gemaakte kosten HDC


6 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• De gemeente wettelijk verplicht is om zwerfdieren voor 14 dagen op te vangen op grond van artikel 5:8 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek;
• Deze wettelijke plicht inhoudt dat de gemeente onder meer de kosten van vervoer, medische verzorging, medicijnen en (dieet)voer betaalt;
• De gemeente gezien haar huidige betalingssysteem haar wettelijke plicht in onvoldoende naleeft;
• De gemeente het afgelopen jaar een lager bedrag heeft toegekend aan het Haags Dierencentrum namelijk € 281.545,50 dan het bedrag dat het Haags Dierencentrum in haar offerte heeft aangegeven van € 341.250,-;
• Het Haags Dierencentrum in financiële nood verkeert;

Verzoekt het college om:
• Zo snel mogelijk met terugwerkende kracht het geld toe te kennen dat de gemeente eenzijdig in mindering heeft gebracht op de offerte van het HDC te weten € 59.704,50.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie te beplanten oppervlak bestemming Tuin

Lees verder

Motie verbod viswedstrijden kinderen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer