Motie vergoeden van werkelijk gemaakte kosten HDC


6 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• De gemeente wettelijk verplicht is om zwerfdieren voor 14 dagen op te vangen op grond van artikel 5:8 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek;
• Deze wettelijke plicht inhoudt dat de gemeente onder meer de kosten van vervoer, medische verzorging, medicijnen en (dieet)voer betaalt;
• De gemeente gezien haar huidige betalingssysteem haar wettelijke plicht in onvoldoende naleeft;
• De gemeente het afgelopen jaar een lager bedrag heeft toegekend aan het Haags Dierencentrum namelijk € 281.545,50 dan het bedrag dat het Haags Dierencentrum in haar offerte heeft aangegeven van € 341.250,-;
• Het Haags Dierencentrum in financiële nood verkeert;

Verzoekt het college om:
• Zo snel mogelijk met terugwerkende kracht het geld toe te kennen dat de gemeente eenzijdig in mindering heeft gebracht op de offerte van het HDC te weten € 59.704,50.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer