Motie verbod viswed­strijden kinderen


8 november 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 8 november 2012, ter bespreking van het raadsvoorstel “Begroting 2013-2016” (RIS 251740);
Constaterende dat:

• Uit een NIPO enquête van 2002 blijkt dat 73 % van de Nederlanders hengelen geen geschikt middel vindt om kinderen respect voor dieren bij te brengen;
• Door het wedstrijdelement het dierenwelzijn ondergeschikt raakt, waardoor dieren meer verwondingen kunnen oplopen en nog meer stress ervaren;

Overwegende dat:

• Door deze wedstrijden kinderen het idee kunnen krijgen dat dieren gebruikt kunnen worden voor spelletjes en het welzijn van het dier er niet toe doet;

Verzoekt het college om:

• Het houden van viswedstrijden voor kinderen in de Haagse wateren per 2013 te verbieden.

Marieke de Groot
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

SP, D66, CDA, PVV, VVD, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie vergoeden van werkelijk gemaakte kosten HDC

Lees verder

Motie led-schermen opnemen in reclamenota

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer