Motie wijziging porte­feuil­le­ver­deling college


27 mei 2010

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 27 mei 2010, ter bespreking van het voornemen de portefeuilles te verdelen zoals voorgesteld door het college,

overwegende, dat de belangen van natuur, milieu en dierenwelzijn middels de huidige portefeuille-indeling onvoldoende tot hun recht komen als complexe, belangwekkende op zichzelf staande onderwerpen;

constaterende, dat deze onderwerpen op dit moment onder de noemer “dierenwelzijn en stadsboerderijen”, “leefbaarheid”, en “groen” zijn ingedeeld in de portefeuille van wethouder Sander Dekker en onder “duurzaamheid (inclusief milieu)” in de portefeuille van Rabin Baldewsingh;

verzoekt het college de onderwerpen “dierenwelzijn en stadsboerderijen”, “leefbaarheid”, “groen” en “duurzaamheid (inclusief milieu)“ samen te voegen onder de noemer “dierenwelzijn, natuur en milieu”.

Toelichting:

Het zou efficiënter zijn en meer helderheid verschaffen, de op dit moment versnipperde onderwerpen “dierenwelzijn en stadsboerderijen”,“leefbaarheid”, “groen” en “duurzaamheid en milieu” samen te voegen onder de noemer “Dierenwelzijn, natuur en milieu”.
Een dergelijke samenvoeging zou meer recht doen aan het feit dat het op zichzelf staande onderwerpen zijn die in onderlinge samenhang bezien dienen te worden.


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV

Lees onze andere moties

Motie afschaffen hondenbelasting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer