Motie afschaffen honden­be­lasting


7 juni 2010

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2010, ter bespreking van het Collegeakkoord 2010 – 2014;

Constaterende dat:
• in het collegeakkoord “Aan de slag” aan de onroerende zaak belasting wordt gesleuteld terwijl de hondenbelasting onverkort blijft voortbestaan;
• in het collegeakkoord staat dat Den Haag in vergelijking met andere steden en omliggende gemeente lage lasten heeft en dit niet geldt wat betreft de hondenbelasting;
• de hondenbelasting een echt inefficiënte belasting is gezien de baten/lasten verhouding van deze belasting;
• het voorts een feit van algemene bekendheid is dat dieren een achteruitgang van inkomsten als eerste voelen;
Van mening zijnde dat:
• een afschaffing van hondenbelasting een lastenverlichting inhoudt voor de hondeneigenaren omdat zij meer geld over zouden houden - in deze economisch zware tijden - om aan de (medische) zorg van hun hond te besteden;

Roept het college op:
• bij de komende begroting tot een voorstel te komen tot afschaffing van de hondenbelasting;


Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

PVV

Tegen

PvdA, CDA, VVD, SP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer