Motie afschaffen honden­be­lasting


7 juni 2010

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2010, ter bespreking van het Collegeakkoord 2010 – 2014;

Constaterende dat:
• in het collegeakkoord “Aan de slag” aan de onroerende zaak belasting wordt gesleuteld terwijl de hondenbelasting onverkort blijft voortbestaan;
• in het collegeakkoord staat dat Den Haag in vergelijking met andere steden en omliggende gemeente lage lasten heeft en dit niet geldt wat betreft de hondenbelasting;
• de hondenbelasting een echt inefficiënte belasting is gezien de baten/lasten verhouding van deze belasting;
• het voorts een feit van algemene bekendheid is dat dieren een achteruitgang van inkomsten als eerste voelen;
Van mening zijnde dat:
• een afschaffing van hondenbelasting een lastenverlichting inhoudt voor de hondeneigenaren omdat zij meer geld over zouden houden - in deze economisch zware tijden - om aan de (medische) zorg van hun hond te besteden;

Roept het college op:
• bij de komende begroting tot een voorstel te komen tot afschaffing van de hondenbelasting;


Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

PVV

Tegen

PvdA, CDA, VVD, SP

Lees onze andere moties

Motie wijziging portefeuilleverdeling college

Lees verder

Motie Eikenstovengebied losloopgebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer