Motie Eiken­sto­ven­gebied losloop­gebied


23 september 2010

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 23 september 2010, ter bespreking van de brief inzake “Bosjes van Poot: voorstel gebruik door honden” (RIS 172980) in het kader van een twee minuten debat.

Constaterende dat:
• in de brief wordt voorgesteld een deel met eikenstoven (ca 12.500 m2, thans losloopgebied) af te zetten en verboden te maken voor honden;
• in het rapport: Bosjes van Poot: Onderzoek: Eikenclusters en effecten van honden.”, het volgende wordt geconcludeerd:
- dat de eiken in de Bosjes van Poot niet gevoelig lijken voor directe schade door hondenurine,
- dat er geen aanleiding is te veronderstellen dat een verhoging van de bemestingstoestand van de Bosjes van Poot als gevolg van het uitlaten van honden leidt tot een toename van de aantasting van de eiken door de honingzwam,
- dat er geen aanleiding is te veronderstellen dat honden een directe bedreiging vormen voor de vitaliteit van de bomen,
- dat hondenpoep en urine weliswaar een bemestend effect hebben maar er geen directe aanwijzingen zijn dat dit ten nadele van de eiken is.

Van mening zijnde dat:
• een verbod voor honden in het gebied met eikenstoven, niet wordt gedragen door het onderliggende rapport en een verbod derhalve niet kan worden gelegitimeerd noch verdedigd op grond daarvan.

Roept het college op:
• het gebied met de eikenstoven als losloopgebied te handhaven.


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP

Tegen

PvdA, D66, VVD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie afschaffen hondenbelasting

Lees verder

Motie compensatie uitrengebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer