Commissie positief over initi­a­tief­voorstel bijen


5 december 2012

Den Haag, 5 december – Woensdag 5 december is tijdens de vergadering van de commissie Leefomgeving het initiatiefvoorstel ‘Den Haag Bij voorbeeld’ van de Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij behandeld. Het voorstel roept het college op tot bijvriendelijk handelen om bijensterfte zoveel mogelijk te beperken. In de commissie werd het voorstel goed ontvangen en kan hopelijk op instemming rekenen van de meerderheid van de Haagse gemeenteraad.

Het gaat niet goed met de bij. Wereldwijd en ook in Nederland neemt de bijensterfte alarmerend toe. Door veelvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen en het verdwijnen van drachtplanten die bijen van nectar en stuifmeel voorzien, wordt het voor bijen steeds moeilijker om te overleven. Bijen zijn belangrijke bestuivers van planten. Ruim 30% van de wereldproductie aan voedselgewassen en meer dan 90% van de voedseldiversiteit is dan ook afhankelijk van bestuiving door de bij.

Met het initiatiefvoorstel ‘Den Haag Bij voorbeeld’ willen de Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij zorgen voor een bijvriendelijk beleid in Den Haag. Onder meer door te stoppen met het gebruik van pesticiden bij gemeentelijk groenbeheer. Ook zouden er bijenhotels of bijennestkasten in stadsparken en op openbare gebouwen geplaatst moeten worden en bewoners voorgelicht worden over een bij-vriendelijke tuin.

In de commissie Leefomgeving werd positief gereageerd op het initiatiefvoorstel. Tijdens de gemeenteraad op 20 december aanstaande zal er over het voorstel gestemd worden. “2012 is uitgeroepen tot het jaar van de bij en het zou dan ook prachtig zijn als de Haagse gemeenteraad nog voor 2013 met dit voorstel kan instemmen” aldus de initiatiefnemers.

Lees hier het initiatiefvoorstel.