Gemeente gebruikt hond als melkkoe


18 november 2010

Gisteren werd in de commissie Bestuur het Belastingplan “Gewaardeerd en betaalbaar” behandeld. Een ironische titel wanneer je je realiseert dat dit plan ook de hondenbelasting behelst die allesbehalve gewaardeerd noch betaalbaar wordt geacht. Den Haag staat op nummer 3 in de top 25 van de hoogste tarieven voor de hondenbelasting. De wethouder die het heffen van de hondenbelasting moest verdedigen blijkt zelf ook tegen deze onnodige belasting te zijn en kon dan ook geen enkel argument aandragen ter verdediging.

Volgens het Belastingplan is een nevendoel van de hondenbelasting eigenaren van honden te demotiveren nog meer honden aan te schaffen. Het Belastingplan zegt letterlijk: “Het nevendoel van deze belasting is in Den Haag het aantal honden te beperken.” Deze veronderstelde werking van de hondenbelasting wordt echter niet onderbouwd en is ook onaannemelijk. De hondenbelasting weerhoudt hondenliefhebbers er in de praktijk niet van een hond te houden.

Sander Dekker beweerde echter in de Commissie dat minder honden in de stad slechts een bijeffect is van de hondenbelasting en geen doel. Dekker vervolgde door te zeggen dat de hondenbelasting enkel bedoeld is om inkomsten te genereren ten algemene nutte en bijvoorbeeld niet om de hondenpoep op te ruimen. Dit is dus in complete tegenspraak met zijn eigen Belastingplan waar te lezen valt dat het nevendoel van deze belasting is het aantal honden in Den Haag te beperken en dat de hondenbelasting wordt ingezet om de hondenuitlaatplekken te reinigen.

Toen onze fractievoorzitter Marieke de Groot de VVD- wethouder confronteerde met zijn eigen verkiezingsprogramma waarin te lezen stond dat de VVD deze onnodige belasting wilde afschaffen aangezien de hond toch geen melkkoe is, reageerde Dekker door te zeggen dat er inderdaad wel wat te zeggen is voor de afschaffing van de hondenbelasting. We hadden duidelijk te maken met een wethouder die beleid aan het verdedigen was waar hij zelf niet 100 % achter staat waardoor uiteindelijk de vraag over het “waarom” van de hondenbelasting logischerwijs volledig onbeantwoord bleef.

Overigens is de Partij voor de Dieren al sinds mei j.l. bezig de (in)efficiëntie te berekenen van deze belastingvorm maar krijgt van de wethouder de perceptiekosten (de kosten die gepaard gaan met de inning en de controle van de hondenbelasting) tot nog toe niet ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe. De wethouder gaf nu schoorvoetend toe dat hij deze cijfers pas in 2011 bekend kan maken om de simpele reden dat men de perceptiekosten tot op heden niet heeft bijgehouden. Het is volgens de wethouder een hele klus om deze cijfers met terugwerkende kracht te bemachtigen.

Wordt vervolgd….

Gerelateerd nieuws

Meldnummer Dierenmishandeling op website Gemeente Den Haag

Den Haag, 4 november 2010 – De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren Den Haag heeft het College bereid gevonde...

Lees verder

Veilige watergangen van groot belang voor dieren

Op 2 december 2010 heeft Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over de beschoeiingen van watergangen in het a...

Lees verder