Veilige water­gangen van groot belang voor dieren


2 december 2010

Op 2 december 2010 heeft Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over de beschoeiingen van watergangen in het algemeen en de beschoeiing van de gracht aan de Erasmusweg specifiek. Naar aanleiding van deze vragen heeft de Partij voor de Dieren vele bemoedigende mails van symphatisanten gekregen die ook het belang van veilige watergangen en ecologische oevers inzien. Zij vertrouwen er net als de Partij voor de Dieren op dat de gemeente bij de beantwoording van de vragen, ervan blijk zal geven deze belangen in te zien en daarop de gepaste acties zal ondernemen.

Watergangen hebben veelal hoge beschoeiingen waardoor veel dieren niet in de gelegenheid zijn om op het droge te komen waardoor zij – na een lange strijd - een gruwelijke verdrinkingsdood sterven. Na de werkzaamheden in de watergang van de Erasmusweg, is de beschoeiing hoog en steil geworden. Voor dieren die te water zijn geraakt zoals egels, katten of jonge vogels is het op dit moment niet mogelijk op de kant te klimmen.

De gemeente Den Haag heeft een zorgplicht voor de dieren binnen haar gemeentegrenzen, zowel voor de gezelschapsdieren als de wilde dieren.
De gemeente moet dan ook zorgen voor veilige beschoeiingen van watergangen. Een relatief goedkope en effectieve oplossing is het plaatsen van zogenaamde oploopplankjes. Door deze plankjes, die ruw zijn of waarop een aantal dwarslatjes zijn geplaatst, kunnen de dieren zichzelf in veiligheid brengen.
Het Haags Milieucentrum heeft in 2008 al een stuk gepubliceerd genaamd : Van de wal in de sloot en weer terug. Daarin staat een hoop informatie en tips over ecologisch verantwoorde beschoeiing.*1
De gemeente zou moeten onderzoeken welke andere watergangen in de stad een gevaar opleveren voor dieren zodat ook daar veiligheid voor dieren kan worden gecreëerd.

*1 http://www.haagsmilieucentrum.nl/publicaties/Van%20de%20wal%20in%20de%20sloot%20en%20weer%20terug.pdf