'Gemeente moet boekje open doen'


20 mei 2020

De gemeente Den Haag moet minder informatie geheimhouden, vinden Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, PvdA en CDA. De partijen dienen samen een voorstel in om de gemeente transparanter te maken.

Makkelijker Wobben
De partijen willen de gemeente op verschillende manieren toegankelijker maken. Zo moeten Hagenaren verzoeken tot openbaarmaking voortaan ook digitaal kunnen indienen. De gemeente moet deze verzoeken vervolgens op haar website publiceren, inclusief de openbaar gemaakte informatie, zo vinden de partijen. Robert Barker, raadslid voor de Partij voor de Dieren: ‘Nu is openbaar gemaakte informatie van de gemeente nergens terug te vinden. Zo kan het dat burgers tig keer om dezelfde informatie moeten vragen.’

Motivatie voor geheimhouding
De Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, PvdA en CDA menen daarnaast dat de gemeente geheimhoudingen nu nauwelijks motiveert. Dit leidt met regelmaat tot discussie bij raadsleden, die niet begrijpen waarom sommige debatten in het geheim gevoerd worden. Dat moet anders, vinden de partijen. Er moet een duidelijk afwegingskader komen, waarin staat wanneer informatie openbaar gemaakt wordt en wanneer niet. Barker: ‘Het stadsbestuur kiest te makkelijk om stukken geheim te verklaren. Hierdoor hebben inwoners van Den Haag geen zicht op wat de gemeente doet.’

Rekenkamer
De Rekenkamer Den Haag onderzoekt op dit moment ook de gemeentelijke aanpak rond geheimhouding. Zo wil de Rekenkamer erachter komen of de gemeente het principe van ‘openbaar, tenzij’, dat de wet voorschrijft, ook echt naleeft. Het initiatiefvoorstel van de partijen sluit hierop aan.

Gerelateerd nieuws

Gemeente wil historische centrumpanden slopen

De gemeenteraad spreekt deze week over de sloop van de 17e en 18e-eeuwse panden aan de Gedempte Gracht. Al jaren staan de geb...

Lees verder

Oppositie: ‘Onderzoek bodemloze put aan het Spui’

Het overgrote deel van de oppositie riep tijdens de gemeenteraad op om een raadsenquête te starten naar de bouw en exploitati...

Lees verder