HSP, GL, PvdD en PvdA willen ambitieus ener­gie­ak­koord


24 januari 2018

Wethouder Joris Wijsmuller heeft de Haagse gemeenteraad vandaag een ambitieus Haags Energieakkoord beloofd. De Haagse raadsleden zijn door wethouder Wijsmuller uitgenodigd voor de ondertekening van een Haags Energieakkoord tijdens de Haagse Energietop op 2 februari. Raadsleden van Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks wilden zeker weten dat dit energieakkoord even ambitieus is als het Haags Klimaatpact dat in juni door acht politieke partijen werd gesloten.

De wethouder heeft de gemeenteraad nu toegezegd de tekst van het concept-akkoord eerst naar de raad te sturen. Teunissen: “Ik ben blij dat wij als raad straks vooraf kunnen toetsen of het energieakkoord voldoet aan onze ambities! Gezien het Haags Klimaatpact en de verkiezingsprogramma’s zullen de gemeentelijke ambities na de verkiezingen vergroot worden. Een Haags Energieakkoord moet uitvoering van het Haags Klimaatpact niet in de weg zitten.” Ook de wethouder gaf aan dat de huidige ambitie van Den Haag 2040 te laag is om het klimaatakkoord van Parijs te halen.

Veel organisaties in de stad hebben de randvoorwaarden van de gemeenteraad en de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs nu nog niet overgenomen. Zo hebben woningbouwcorporaties het nog over klimaatneutraal zijn in 2050 en willen energiebedrijven contracten die een duurzame transitie in de weg zitten in stand houden. Kapteijns: “We willen er zeker van zijn dat deze organisaties hun doelen nu bijstellen.”

Oudshoorn: “Wij kregen signalen dat de tekst niet ambitieus genoeg zou worden. De wethouder heeft ons nu gerustgesteld. Het is belangrijk dat de wethouder heeft toegezegd dat de tekst openbaar wordt. Zo kunnen we het Energieakkoord naast het Haags Klimaatpact en de raadsbesluiten leggen. Dat er daardoor vertraging komt in de formele ondertekening nemen we voor lief.”

Zandstra: “In het verleden zag je dat door de lage energieprijs en oude contracten innovatie en verduurzaming werd tegengehouden. We willen zeker weten dat het energieakkoord flexibel genoeg is om nieuwe ontwikkelingen te omarmen en innovatie te stimuleren, zonder dat we nu met de armen over elkaar gaan zitten en niets doen.”

De gestelde mondelinge vragen:

1. Kunt u de laatste conceptversie van het Haags Energieakkoord, of als al beschikbaar het definitieve concept, per ommegaande naar de raad sturen?​
2. In het Haags Klimaatpact staat dat Den Haag in 2030 klimaatneutraal moet zijn. Gaat het akkoord uit van 2030? Zo nee, waarom wordt er vlak voor de verkiezingen een akkoord gesloten met een ambitie waarover de kiezer zich nog moet uitspreken?
3. Voor hoe lang wordt dit akkoord gesloten?
4. Is het Haags Energieakkoord conform de gemeenteraadsbesluiten over de energietransitie?
5. Wat is de nieuwe ambitie van de woningcorporaties, die tot nu toe 2050 als doelstelling hanteerden?
6. Waarom is met het onderhandelen over een Haags Energieakkoord niet gewacht totdat de update van de backcastingstudie bekend is en de gemeenteraad daarover een besluit heeft genomen?
7. Van welk maximaal te gebruiken CO2-budget gaat het Haags Energieakkoord uit?
8. Hoe is in het Haags Energieakkoord geborgd dat het voldoet aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs?
9. Stuurt u het definitieve concept eerst naar de raad en stelt u de raad eerst in de gelegenheid om zich over het Haags Energieakkoord uit te spreken, voordat u het ondertekent?

Gerelateerd nieuws

Demonstratie tegen plannen voor herinrichting Koekamp

Op 20 januari om 14:00 demonstreren we tegen de plannen voor de Koekamp in Den Haag. Het natuurgebied tegenover Centraal Stat...

Lees verder

Haags klimaatsymposium naast fossiele energiecentrale

De Partij voor de Dieren organiseert aanstaande donderdag 1 februari om 19:30 uur een klimaatsymposium in Studio Loos, naast ...

Lees verder