Demon­stratie tegen plannen voor herin­richting Koekamp


18 januari 2018

Op 20 januari om 14:00 demonstreren we tegen de plannen voor de Koekamp in Den Haag. Het natuurgebied tegenover Centraal Station gaat op de schop ten koste van bomen en groen. De plannen stuiten op veel protest van natuurorganisaties, omwonenden en politieke partijen in de gemeenteraad.

Foto: Marianne Cornelissen-Kuyt (CC BY-SA 4.0)

Als de plannen van wethouder Boudewijn Revis (VVD) doorgaan, gaat waardevol groen verloren. Een stuk van het hertenkamp verdwijnt en er komt een 4-meter breed fietspad dwars door het gebied. Naar verwachting moeten hiervoor veel bomen gekapt worden, hoeveel precies maakt de gemeente niet duidelijk.

Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) en Arjen Kapteijns (GroenLinks) zijn verbijsterd dat groen plaats moet maken voor asfalt. De Koekamp is Rijksbeschermd stadsgezicht en onderdeel van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, de belangrijkste ecologische zone in de stad. Bovendien is in de Acte van Redemptie uit 1576 vastgelegd dat het groen hier onaangetast moet blijven.

“De plannen gaan ten koste van veel oude, zeer fraaie bomen. Zo wordt het bovendien geen mooie stadsentree want de Bezuidenhoutseweg blijft een lelijke barrière”, aldus Clara Visser, voorzitter van Bomenstichting Den Haag. “Laat de Koekamp, het hertenkamp en het parkje langs de Bezuidenhoutseweg met rust, die zijn al mooi genoeg van zichzelf. Het is veel beter om de tunnel verder door te trekken en het verkeer hier onder de grond te leiden. Dan komt er bovengronds ruimte vrij voor fietsers, voetgangers en meer groen.”

Omwonenden hebben ook stevige kritiek op de plannen. Enny Kleikamp-Van Leeuwen, voorzitter van de Stichting Werkgroep Nassaubuurt: “Een aaneengesloten groengebied moet je niet opsplitsen. Als je een schilderij doormidden snijdt blijft er weinig over van de waarde. Zo werkt dat met de natuur ook, die moet je dus intact houden.”

De locaties waar de Koekamp wordt aangetast.

Praktische info
De demonstratie begint op 20 januari om 14:00, het verzamelpunt is het parkje aan de Bezuidenhoutseweg recht tegenover Centraal Station.

De demonstratie wordt georganiseerd en ondersteund door o.a.: Partij voor de Dieren Den Haag, GroenLinks Den Haag, Haagse Stadspartij, Bomenstichting Den Haag, SOS Den Haag, Laat mij Staan, Behoud de Scheveningse Bosjes en verschillende bewonersorganisaties.

Update
Zie hieronder een verslag van de demonstratie.