Politie Den Haag: zand­printer geoor­loofd campag­ne­middel


17 maart 2014

De politie in Den Haag heeft leden van de Partij voor de Dieren zondag staande gehouden die pootafdrukken en een stemoproep op straat plaatsten met behulp van een zandprinter. De politie ging over tot staandehouding na een aantal meldingen dat er sprake zou zijn van graffiti op de openbare weg.

De APV in Den Haag vermeldt in art. 2:42 tweede lid: ‘Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op de weg of op dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf de weg zichtbaar is met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof enige afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.’

Omdat de zandprinter van de Partij voor de Dieren slechts tijdelijke afbeeldingen plaatst met behulp van zand, besloot de politie in overleg met het hoofdbureau – na zich te hebben vergewist van de tijdelijkheid van de boodschappen op straat - niet op te treden omdat de APV niet spreekt over zand.

Christine Teunissen, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren: “Fijn dat de Haagse politie zo sportief omgaat met deze tijdelijke campagne-uitingen. Deze zullen kort na 19 maart weer verdwenen zijn zonder enige schade.”