Twee ton voor dieren­welzijn veel­be­lovend


26 juni 2014

De Haagse gemeenteraad heeft dinsdag gedebatteerd over het concept-coalitieakkoord ‘Vertrouwen op Haagse kracht’ 2014-2018. De Partij voor de Dieren vindt het veelbelovend dat coalitiepartijen D66, HSP, PvdA, VVD en CDA twee ton investeren in dierenwelzijn. Verder toont het akkoord te weinig ambitie. PvdD-raadslid Christine Teunissen: “Het akkoord mist visie over duurzaamheid, natuur en dierenwelzijn, terwijl economische groei over de gehele line centraal staat. Een gevaarlijke combinatie, omdat groei van de economie al snel ten koste gaat van kwetsbare natuur en dierenwelzijn”.

In het coalitieakkoord staan veelbelovende maatregelen, zoals het aanpakken van de bijensterfte, braakliggende grond benutten met stadslandbouw of tijdelijke natuur, investeren in groen in de buurt en impuls geven aan ecologische verbindingszones. Ook komt er twee ton vrij voor dierenwelzijn en wil het college afspraken maken met Haagse dierenwelzijnsorganisaties over de gemeentelijke taken op dit terrein.

Teunissen heeft tijdens het debat een fors aantal voorstellen vanuit de PvdD aangekondigd om invulling te geven aan het vrijgekomen budget voor dierenwelzijn. Het college heeft toegezegd om daarover met haar in gesprek te gaan.

Maar de vele maatregelen in het akkoord die moeten leiden tot economische groei, bedreigen een gezonde leefomgeving. Zo stemt het college in met de aanleg van de Rotterdamsebaan, een verkeersweg dwars door de groene Vlietzone, en faciliteert het extra parkeerplekken, terwijl Den Haag al te kampen heeft met een slechte luchtkwaliteit.

Groen in de stad wordt in het akkoord beschreven als bijproduct, alleen aan te leggen in overleg met de bewoners. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente actief beleid voert voor vergroening van de stad en zorgt dat elke wijk een groene wijk wordt, niet alleen die wijken waar bewoners zelf initiatief nemen. Teunissen: “Groen is geen likje verf voor de stad, het is onderdeel van de basis van het leven, voor mens en dier.

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente zich niet alleen passief, maar ook actief inzet om een beleid te ontwikkelen voor dierenwelzijn, natuur en milieu. In haar bijdrage heeft Teunissen daartoe aanzet gegeven om bij het college aan te dringen op een geactualiseerde dierenwelzijnsnota, een tussenevaluatie op ecologische verbindingszones en een actief beleid op vergroening van de wijken.

Lees hier de bijdrage van de Partij voor de Dieren aan het debat over het coalitieakkoord.