Opinie: Stop met het gemak­zuchtige gemopper over 'meeu­wen­overlast'


28 juni 2014

Gepubliceerd in AD Haagse Courant, 28 juni 2014

Meeuwen horen bij Den Haag als de zon, 't strand en de mist

Mag een stad achter de duinen klagen over meeuwenoverlast? Wie aan zee wil wonen, weet wat daarbij hoort, meent Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. Naast de zon en het strand zijn dat ook de mist en de meeuwen.

De meeuw die op het Spui patat bietst bij een groepje junkfood-etende jongeren, doet dat niet uit verveling, maar omdat ze vet nodig heeft voor haar jongen. Grote kans dat er nog wat patatje-mayo tussen de resten overblijft. Een feestmaal.

Meeuwen broeden niet alleen in de duinen, maar ook in de stad nu Den Haag een lusthof blijkt van weggegooid eten. Bovendien neemt het aantal natuurlijke broedplaatsen af door meer menselijke activiteiten aan de kust. Leefgebieden van mens en meeuw komen zo steeds dichter bij elkaar.
Het door mensen veroorzaakte meeuwenprobleem is inmiddels een emotioneel onderwerp geworden. De ergernis, vooral in het broedseizoen, over opengereten vuilniszakken, meeuwengeluiden en meeuwenpoep neemt toe.

Paradijs
De oorzaak van de overlast is duidelijk: mensen maken van Den Haag een voedsel- en broedparadijs voor de meeuwen. Neem het ze eens kwalijk dat ze daar gebruik van maken. In plaats van de meeuwen te bestrijden, zou het drastisch verminderen van zwerfvoedsel in de stad veel effectiever zijn. Zelden krijgen burgers een boete voor het gooien van afval op straat.

Vogels voeren in de stad mag nog steeds. Den Haag zou een voorbeeld kunnen nemen aan Haarlem, waar de gemeente in 2013 een voederverbod heeft ingesteld. De vuilniszak wordt nog steeds op straat gezet. De gemeente legt sinds 2013 overal in de stad ondergrondse afvalcontainers (oracs) aan, maar lijkt geen prioriteit te geven aan een van de stadsdelen waar veel meeuwen leven: Centrum. Een schone stad is voor meeuwen veel minder aantrekkelijk.

Een andere oplossing is de daken vergroenen. De Haagse meeuwen hebben een duidelijke voorkeur voor platte daken met grind om op te broeden; op andere daktypen kom je ze nauwelijks tegen. Een zogenoemd 'groen dak' met begroeiing heeft grote voordelen. Het compenseert het gebrek aan natuur in de stad en is voor meeuwen niet aantrekkelijk als broedplek.

Meeuwen wonen aanzienlijk langer in Den Haag dan mensen. Na aanvankelijk hun toevlucht te hebben genomen in de duinen, komen ze weer steeds meer naar de stad. Als wij mensen vinden dat meeuwen te dichtbij komen en ons wooncomfort verstoren, is het aan ons om daar op een diervriendelijke manier verandering in te brengen.

Laten we stoppen met het gemakzuchtig gemopper op meeuwen die niets anders
doen dan wat ze van hun moeders geleerd hebben en wat door mensen mogelijk
wordt gemaakt. Laten we vooral genieten van ons mooie Den Haag en proberen de
meeuw te zien als een dier dat hoort bij een stad aan zee.

Christine Teunissen is raadslid voor de Partij voor de Dieren in Den Haag

Gerelateerd nieuws

Twee ton voor dierenwelzijn veelbelovend

De Haagse gemeenteraad heeft dinsdag gedebatteerd over het concept-coalitieakkoord ‘Vertrouwen op Haagse kracht’ 2014-2018. D...

Lees verder

Criteria dierenwelzijn en milieu meegenomen in kleine evenementen

Het college gaat bij het toestaan van kleine evenementen in Den Haag rekening houden met dierenwelzijn en milieu. Ook moet de...

Lees verder