Haagse Markt Reeken, Harry van

Economie en financiën

Steeds meer economische groei is niet de oplossing, maar juist het probleem. Wij kiezen voor een eerlijke, schone en regionale economie, waarbij er bestaanszekerheid is voor iedereen en waarbij ecocide, milieuvervuiling en aantasting van de natuur aan banden worden gelegd. Hergebruik van grondstoffen en het delen van producten wordt de norm. Door andere keuzes te maken, creëren we een duurzame economie en een mooiere wereld.

De gemeente kan hier op verschillende manieren aan bijdragen. Met haar aandelen kan de gemeente directe invloed uitoefenen op de verduurzaming van vele bedrijven, waaronder Eneco. Ook in de besteding van publieke middelen voor de gemeentelijke inkoop kan de gemeente duurzame producten stimuleren. Daarnaast kan de gemeente haar voorbeeldrol aanwenden om burgers te inspireren duurzame keuzes te maken.

Dieren­rechten

Groen en natuur

Klimaat, milieu en energie

Lucht­kwa­liteit en bereik­baarheid

Bouwen en wonen

Economie en financiën

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Zorg, onderwijs en cultuur