Economie en financiën


Je geld of je leven?

Steeds meer economische groei is niet de oplossing, maar juist het probleem. Wij kiezen voor een eerlijke, schone en regionale economie, waarbij er bestaanszekerheid is voor iedereen en waarbij ecocide, milieuvervuiling en aantasting van de natuur aan banden worden gelegd. Hergebruik van grondstoffen en het delen van producten wordt de norm. Door andere keuzes te maken, creëren we een duurzame economie en een mooiere wereld.

De gemeente kan hier op verschillende manieren aan bijdragen. Met haar aandelen kan de gemeente directe invloed uitoefenen op de verduurzaming van vele bedrijven, waaronder Eneco. Ook in de besteding van publieke middelen voor de gemeentelijke inkoop kan de gemeente duurzame producten stimuleren. Daarnaast kan de gemeente haar voorbeeldrol aanwenden om burgers te inspireren duurzame keuzes te maken.

 • Aandelen Eneco behouden

  De Partij voor de Dieren is tegen de verkoop van de aandelen van Eneco. De Partij voor de Dieren wil het dividend behouden en gebruiken voor een klimaatfonds dat klimaatmaatregelen van inwoners, organisaties en bedrijven stimuleert. Als de aandelen toch verkocht worden, wil de Partij voor de Dieren een duurzame koper die het groene karakter van het bedrijf in stand houdt. Daarnaast vindt de Partij voor de Dieren dat de verkoop niet achter gesloten deuren moet plaatsvinden, maar in de openbaarheid.

  Meer informatie
 • Basisinkomen voor iedereen

  De coronacrisis heeft laten zien dat grote groepen mensen in korte tijd hun inkomen kwijt kunnen raken. Dat bracht veel onzekerheid met zich mee. Ondertussen geldt voor veel mensen dat ze een zwakke onderhandelingspositie hebben ten opzichte van werkgevers. De Partij voor de Dieren wil af van de ‘voor jou tien anderen’-mentaliteit van sommige werkgevers, onder meer door de positie van de werknemer ten opzichte van de werkgever structureel te versterken.

  De Partij voor de Dieren wil de zekerheid en autonomie van mensen en de onderhandelingsmacht van werknemers vergroten door te kijken naar het invoeren van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Dat kan op verschillende manieren. Zo is bijvoorbeeld een negatieve inkomensbelasting een vorm van een basisinkomen. Voorwaarde is dat iedereen voldoende inkomenszekerheid heeft.

  Meer informatie
 • Duurzame bedrijven

  De gemeente moet stoppen met het aantrekken van fossiele bedrijven. In plaats daarvan moet de gemeente zich richten op het bevorderen van de duurzame economie. Den Haag bezit aandelen van talloze bedrijven, die ze veel actiever dan nu zou moeten aanwenden om die bedrijven te verduurzamen. Ook in het aanbestedingenbeleid kan de gemeente zich richten op duurzame bedrijven. De gemeente moet streng toezien op de verplichte energiebesparing bij bedrijven.

  Meer informatie
 • Duurzame inkoop

  In haar inkoopbeleid heeft de gemeente een voorbeeldrol. Daarnaast heeft de gemeente door de omvang van haar inkopen een aanzienlijke invloed op de lokale economie. De gemeente moet het goede voorbeeld geven door fairtrade, biologisch, circulair en zo veel mogelijk plantaardig in te kopen.

  Meer informatie
 • Geen festivalisering

  Doordat de gemeente zich zo eenzijdig richt op economische groei, wordt het risico van te veel evenementen vaak over het hoofd gezien. Toch kunnen veel locaties niet veel evenementen verdragen. Parken en natuurgebieden zijn - met name in het broedseizoen - niet geschikt voor grootschalige publieksevenementen. De Partij voor de Dieren is dan ook voorstander van een locatiebeleid voor evenementen, zodat kwetsbare plekken in de stad niet overbelast worden.

  Evenementen kunnen hier zelf ook wat aan doen. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente oog heeft voor de diervriendelijkheid en de duurzaamheid van evenementen. Criteria als zero-waste, geen vuurwerk en geen ballonnen beschermen de omgeving.

  Dankzij een aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren zijn Haagse evenementen al een stuk duurzamer. Een goed voorbeeld van een duurzaam evenement
  is de Parade, die werkt met groene stroom en zonder plastic wegwerpbekers. Dit wordt uitgebouwd.

  Meer informatie
 • Het belang van MKB

  Innovatieve, toekomstbestendige ondernemers zijn van groot belang voor de Haagse economie. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente hen ondersteunt door te helpen bij het vinden van kantoorruimte in bedrijfsverzamelpanden, zoals de Titaan in de Binckhorst. Daarnaast vindt de Partij voor de Dieren dat de gemeente ondernemers moet faciliteren in het begeleiden van werknemers uit hun uitkering. De Partij voor de Dieren heeft daarover een werkgelegenheidsplan gepresenteerd.

  Meer informatie
 • Niet blindstaren op economische groei

  Economische groei is niet de oplossing, maar het probleem. Het is een doelstelling die gericht is op de korte termijn, die geen rekening houdt met de draagkracht van de aarde op de lange termijn. De Partij voor de Dieren wil daarom de focus verleggen van economische groei naar een duurzame economie.

  Het gemeentelijk beleid is op dit moment te veel gericht op de economische groei van de stad. De gemeente haalt inwoners, toeristen, bedrijven en evenementen binnen, zonder te kijken naar de draagkracht van de stad. Zo verliest de gemeente de leefbaarheid uit het oog. Met lede ogen moeten Hagenaren zien hoe het milieu, het verkeer, de luchtkwaliteit, en het schaarse groen onder de groei gebukt gaan.

  De Partij voor de Dieren stelt niet economische groei, maar de leefbaarheid voorop. De capaciteit van de gemeentelijke bankrekening mag dan eindeloos zijn, de stad is dat niet. De inwoners van Den Haag, waaronder de dieren, bepalen hoeveel groei de stad kan hebben.

  Meer informatie

Economie en financiën

Wat we hebben bereikt

 • Den Haag gaat duurzamer eten

  De gemeente gaat haar voedselbeleid uitbreiden. De gemeenteraad heeft het voorstel daartoe van de Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij en de PvdA, ‘Duurzaam voedsel; nog een tandje bijzetten’ aangenomen. In het voorstel staan allerlei maatregelen voor gezond, lokaal, seizoensgebonden en duurzaam geproduceerd voedsel.

 • Subsidies voor grote evenementen krijgen duurzaamheidstoets

  Elk jaar geeft Den Haag miljoenen euro’s uit voor het aantrekken van grote publieksevenementen. Bij de toekenning van die subsidie wordt gekeken naar de bezoekersaantallen en de “economische spin-off’. De gemeente stelde daarbij vroeger geen duurzaamheidscriteria. Hier heeft een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren verandering in gebracht.

 • Inkoop van 100% fairtrade en biologische chocolade, koffie en thee

  In haar inkoop- en aanbestedingsbeleid heeft de gemeente een significante invloed op een duurzame, sociale economie. Dankzij onze aangenomen motie koopt de gemeente vanaf 2018 100% fairtrade en biologische chocolade, koffie en thee.

 • Innovatief banenplan aangenomen

  Het initiatiefvoorstel "MKB in goede banen" van de Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij is aangenomen. Het voorstel verkleint de risico’s voor ondernemers die willen groeien en helpt Haagse werkzoekenden uit de bijstand.

 • Den Haag wint titel "Vegahoofdstad van Nederland"

  Burgemeester Van Aartsen beaamde in zijn dankwoord dat Den Haag tot "Vegahoofdstad van Nederland" is gekroond mede dankzij de inzet van de Partij voor de Dieren.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws