Bijdrage 15e voort­gangs­be­richt Rotter­dam­sebaan


16 juni 2022

Naar aanleiding van dit voortgangsbericht heeft mijn fractie twee korte vraagjes over geluidsbelasting en luchtkwaliteit.

Voor de geluidsbelasting van de Rotterdamsebaan zijn alleen vóór de aanleg berekeningen uitgevoerd. Je zou denken dat je als gemeente nu metingen uitvoert om te checken of de berekeningen klopten. Maar dat doet de gemeente niet, omdat het geen afwijkingen van de berekeningen verwacht. De Partij voor de Dieren vindt het onzorgvuldig om de gezondheid van omwonenden af te laten hangen van berekeningen. Is het college bereid om alsnog metingen van de geluidsbelasting uit te voeren?

Voor de luchtkwaliteit geldt hetzelfde. De concentraties stikstofdioxiden en fijnstof rond de Rotterdamsebaan zijn alleen berekend, niet gemeten. Waarom? Is het college bereid alsnog metingen uit te voeren? En is het college dan ook bereid om andere luchtverontreinigingen mee te nemen, zoals ozon en stikstofmonoxide?

  Interessant voor jou

  Bijdrage Beantwoording schriftelijke vragen inzake La Cantina

  Lees verder

  Bijdrage Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2010

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer