Bijdrage Beant­woording schrif­te­lijke vragen inzake La Cantina


16 juni 2022

Voorzitter,

Wat de Partij voor de Dieren betreft komen er geen extra permanente strandtenten. En de reden is ook duidelijk: mensen hebben behoefte aan rust aan de kust en de natuur en de duinen moeten de kans hebben om te herstellen. Is de wethouder het eens met de Partij voor de Dieren dat deze beslissing duidelijk is gevallen en het niet zinvol is om opnieuw te gaan praten over permanente bebouwing op het strand maar ons te richten op de vele uitdagingen waar Scheveningen mee te maken heeft? Kan de wethouder iets vertellen over de adviezen van de provincie en de Duinstichting op dit onderwerp?