Bijdrage Actieplan project­ont­wik­keling, -beheersing en verant­woording


Cie Ruimte

7 april 2021

Voorzitter,

De wethouder begint door te zeggen dat hij heeft gemerkt dat de raad beter meegenomen wil worden als er grote beslissingen op til zijn. Dit klopt zeker. En we zien een aantal stappen de goede richting op.

Echter, de raad wil ook dat er minder fout gaat. Hier zien we nog weinig erkenning van de fouten en inzet op verbetering. Wel wordt gezegd dat de grote en/of complexe projecten leiden tot ongemak en zorgen bij de raad. Mijn fractie ziet wel dat er meer aan de hand is. Veel van de complexe projecten zijn uitlopende projecten. Wat verklaart dit en wat gaat de wethouder hieraan veranderen? Worden complexe projecten gunstiger voorgedaan en is de post onvoorzien vaak te laag bijvoorbeeld? Wat gaat de wethouder hieraan doen?

Het college zegt verder onderzoek te doen naar de bouw- en ontwikkelmarkt in Den Haag. Dat is goed, maar waarom niet echt ook kijken naar de contracten van de ontwikkelaars en hoe er elke keer wordt heronderhandeld? Hier zou ook van geleerd kunnen worden. Heronderhandeling na een aanbesteding zou niet de gewoonte moeten zijn. Ziet de wethouder verder niet dat de gemeente te weinig nadenkt over de prikkels voor ontwikkelaars die ze zelf veroorzaakt? Bijvoorbeeld geen bouwplicht voor een essentieel project. Hoe gaat de gemeente hier in de toekomst meer bij stilstaan? Komen deze punten terug in het ‘gemene deler’ onderzoek? Zo ja, wanneer komen de uitkomsten?

Voorzitter, wat de Partij voor de Dieren betreft moeten we af van het onderhands geven van grond aan projectontwikkelaars en het na aanbesteding sluiten van louche package deals. Is de wethouder het hiermee eens en wat gaat hij eraan doen?

Verder zou mijn fractie willen zien dat de gemeente projectontwikkelaars en bewoners gelijkwaardig behandeld. Een voorbeeld hoe het niet moet is Bellevue; waar het college ruime kaders stelt en zijn oren volledig laat hangen naar de bouwer. Ziet de wethouder dit en wat gaat hij hieraan doen?

Tot slot, de voorzieningen. De wethouder erkent dat dit nog niet goed gaat. Maar wat gaat hij nou precies doen om het te verbeteren?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Commissiebrief Prestatieafspraken 2021 met woningcorporaties en huurdersorganisaties en commissiebrief Regionale woningmarktafspraken

Lees verder

Bijdrage politiehonden en politiepaarden Madestein - Vroondaal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer